HandyArchive.com

GainTools Brezpla??en OST v EML pretvornik


Screenshot of GainTools Brezpla??en OST v EML pretvorni 1.0

GainTools Brezpla??en OST v EML pretvorni 1.0


Author:

GainTools Brezpla??en OST v EML pretvorni


Supported languages: English
Supported OS: Win2000 / Win7 x32 / Win7 x64 / WinOther / WinServer / WinVista / WinVista x64 / WinXP / Other
Price: $49.00
Za pretvorbo formata OST v EML morajo uporabniki izbrati najvidnej??o pretvornik OST v EML brez re??itev. Je zanesljivo orodje, ki uporabniku omogo??a paketno pretvorbo datotek OST v format EML. Orodje lahko varno izvozi sporo??ila EML iz datoteke OST brez izgube podatkov. Posebej je zasnovan z uporabo robustnih algoritmov, ki uporabnikom omogo??ajo enostaven uporabni??ki vmesnik. Orodje ima toliko enostavnega vmesnika, ki ga lahko vsak uporabnik zlahka upravlja za shranjevanje e-po??tnih sporo??il OST v obliki EML. U??inkovito izvle??e celotne podatke datotek OST v format EML z ohranjanjem celovitosti podatkov. To orodje enostavno re??i te??avo dostopa do njihovih podatkov OST v katerem koli e-po??tnem odjemalcu, ki temelji na EML. Pretvorba OST v format EML je za uporabnike tako enostavna. Aplikacija sama razlo??i celoten postopek pretvorbe in varno izvede postopek pretvorbe. ??e ??elite pretvoriti OST v format EML, morajo uporabniki s pomo??jo programske plo????e izbrati datoteke / mapo OST in ciljno lokacijo. Uporabniki morajo samo prebrati razpolo??ljivo mo??nost programske opreme in jih shraniti v format EML. ??e imate nedostopno datoteko OST, ki ne deluje, in ??elite e-po??tnega odjemalca iz Outlooka preklopiti na Windows Live Mail ali katerega koli e-po??tnega odjemalca, ki temelji na EML. Potem uporabnikom ni neposredne metode za izvoz OST v format EML. V tem primeru morajo uporabniki izbrati kateri koli pripomo??ek pretvornika OST v EML za shranjevanje e-po??tnih sporo??il OST v obliki EML.
download free trial

Free GainTools Brezpla??en OST v EML pretvorni download - 2.1 Mb
gainostdemo.exe

Keywords: Brezpla??en pretvornik OST v EML, brezpla??no orodje za pretvorbo OST v EML, brezpla??na programska oprema za pretvorbo OST v EML, brezpla??en OST v EML
Subcategories:
Latest Additions: